Omgevingsvisie

De Gezonde stad_buitengebied01

Omgevingsvisie en Omgevingswet

Eenvoudig Beter, dat is wat u moet gaan ervaren de komende jaren als u de gemeente nodig heeft.

Het is ook het motto van de omgevingswet. Een wet die 26 wetten samenvoegt op het gebied van onder andere bouwen, wonen en milieu. Het betekent dat onze dienstverlening voor u eenvoudiger wordt en beter. Dat gaan we doen door verschillende plannen en richtlijnen samen te voegen. En door vooraf al met andere overheden en partijen onze plannen af te stemmen. Zodat u niet meer langs verschillende loketten hoeft om uw plannen voor elkaar te krijgen. En op die manier is er meer ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers.

In Apeldoorn gaan we dit doen onder de naam ‘055 Eenvoudig Beter’.

De omgevingswet verplicht alle overheden om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving in Apeldoorn in 2030. Denk bijvoorbeeld aan wonen, energie, erfgoed, recreatie en onderwijs.