Nieuws overzicht

Presentatie aan de gemeenteraad. Komt u ook op 15 november?

8 november 2018

‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’ in de gemeenteraad. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Datum 15 november
Tijd 20.00 – 21.00 uur
Locatie stadhuis, Marktplein 1
Vergaderkamer De Rode Leeuw
Stuk ‘Toekomstverhalen: Hoe zien Apeldoorners 2030?? (pdf, 5,3 MB)

Na de behandeling in de politieke markt worden uw toekomstbeelden meegenomen in de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie geeft aan waar en hoe wij de gemeente Apeldoorn in de toekomst gaan inrichten.

Tijdens de politieke markt zullen er hard copy exemplaren beschikbaar zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen maar wel graag een hard copy exemplaar willen ontvangen, dan kunt u een mail met uw adresgegevens sturen aan eenvoudigbeter@apeldoorn.nl.

Er is gelegenheid om in te spreken. Mocht u willen inspreken, dan kunt u zich vooraf per e-mail melden bij otgriffie@apeldoorn.nl (graag met vermelding van een e-mailadres en/of telefoonnummer waar u te bereiken bent). Vooraf aanmelden heeft onze voorkeur, maar u kan zich ook nog voor aanvang van de PMA bij de secretaris aanmelden om in te spreken.