Nieuws

Nieuwsbrief 2  |  6 november 2018

De tweede nieuwsbrief is uit. Hierin een terugblik naar de activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.

Gedicht Bericht van de toekomst  |  1 november 2018

Stadsdichter Aad van der Wal heeft een gedicht geschreven met zijn kijk op het participatieproces van de omgevingsvisie.

Lees verder

Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?  |  1 november 2018

De afgelopen maanden zijn wij aan de slag gegaan met het samenvatten van het Verhaal van Apeldoorn. Het is een bonte verzameling van beelden, verhalen...

Lees verder

Slotbijeenkomst  |  3 oktober 2018

Tijdens de Slotbijeenkomst stond de vraag centraal of de opbrengst uit het participatietraject goed en volledig is verwerkt in ‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’.

Lees verder

Toekomstcafé voor jongeren  |  25 september 2018

Op dinsdag 25 september gaven de jongeren van Apeldoorn, in ACEC, hun visie op de toekomst van Apeldoorn.

Lees verder