Activiteiten

 

 

 

 

Datum

Activiteit

Februari 2019 Uitgave nieuwsbrief 4
Voorjaar 2019 Koersdocument ‘Wat is de basis van de omgevingsvisie?’
2e helft 2019 Uitwerken koersdocument tot concept omgevingsvisie, inclusief participatie
Eind 2019 Concept omgevingsvisie gereed
2020 Onofficiële inspraak en vaststellingsprocedure omgevingsvisie