header_hoogendroogstad

De hoge en droge stad

Apeldoorn in steeds heftiger klimaatomstandigheden, hoe gaan we hiermee om?

Klik op de oranje stippen in de tekening en lees over de mogelijkheden in de toekomst. Stel je eens voor...

Weer

Stel je eens voor…

In 2040 zijn er veel vaker extreme buien, stormen en droogte. Regelmatig staan de straten blank omdat het zo hard regent. Veel mensen voelen zich niet meer veilig in het laaggelegen West-Nederland. Zij zoeken een woonplek in de hogere gebieden van Nederland, waaronder Apeldoorn.

Zou je ze welkom heten? Waar zouden ze moeten wonen?

Droogte

Stel je eens voor…

In Apeldoorn zijn er vaker periodes van grote droogte. Die beginnen in de lente en duren voort tot de eerste zomermaanden. Elk jaar verbrand er wel weer een deel van het bosgebied. Om erger te voorkomen zijn er grote brandgangen aangelegd, dwars door de bossen.

Welke invloed heeft dit op je beleving van het landschap? Zou je dat erg vinden?

Natter

Stel je eens voor…

Het oostelijk deel van Apeldoorn is veel natter geworden, omdat het zo vaak hevig regent. Sommige woningen lopen wel drie keer per jaar onder water. Een deel van die woningen wordt daarom gesloopt en vervangen door drijvende woningen of woningen op palen. Dat is slim omdat je dan geen last hebt van de hevige buien, en is ook veiliger bij brand.

Wat zou je doen tegen natte voeten? Wat zou de gemeente moeten doen? Wat zou jij ervoor over hebben om veilig te kunnen blijven wonen waar je nu woont?

Woningnood

Stel je eens voor…

Doordat er zoveel mensen naar Apeldoorn zijn getrokken, is er sprake van woningnood. Het is normaler geworden om grote woningen te delen met meerdere mensen. Eenpersoonshuishoudens vormen steeds vaker groepen.

Zou jij je woning willen delen met anderen? Hoe zou jij willen wonen; zou je kleiner willen gaan wonen of zou je met een groep in een groter gebouw willen wonen, of iets heel anders?

Ouderen

Stel je eens voor…

Er zijn veel ouderen en er is niet voor iedereen direct zorg beschikbaar. Ouderen en zieken zijn vooral op hun eigen omgeving aangewezen. Soms gaat dat goed, ze veel mensen om zich heen hebben. Maar als mensen er alleen voor staan, krijgen ze vaak niet de zorg die ze nodig hebben.

Wie zou er voor jou zorgen als je oud bent? Zou je door de buurman verzorgd willen worden? Zou jij willen zorgen voor je buurvrouw?

Voeding

Stel je eens voor…

Het is een opgave om zoveel mensen te voeden, daarom mag iedereen nog maar een keer per week vlees eten. In plaats daarvan zijn sprinkhanen en andere insecten een belangrijke bron van proteïnen geworden.

Zou jij de koeien in de wei missen? En zou je kunnen wennen aan sprinkhanen?

High tech verbouwd voedsel

Stel je eens voor…

Voedsel wordt high tech verbouwd in grote drijvende kassen. Of het wordt verbouwd in oude kantoorgebouwen of gebouwen die speciaal hiervoor zijn neergezet.

Hoe zou je het vinden om je eigen voedsel te oogsten in de stad?

Schaarste grondstoffen

Stel je eens voor…

De economische ontwikkeling is vertraagd door de schaarste aan grondstoffen en energie, maar dat begint rond 2040 weer beter te gaan. Mensen zijn inventief geworden in het volledig hergebruiken van de aanwezige grondstoffen. De circulaire samenleving is noodgedwongen tot ontwikkeling gekomen. Ook worden veel meer spullen gedeeld.

Kun jij je voorstellen dat je nooit meer iets weggooit? Zou jij je spullen willen delen met anderen?

Eerste levensbehoefte

Stel je eens voor…

De economie is deze periode vooral gericht op het voorzien in de eerste levensbehoeften: wonen, eten en veiligheid. Er is veel behoefte aan mensen die iets kunnen met hun handen; robotreparateurs, voedseltechnologen, bouwprinters etc.

Kun jij je werk blijven doen? Wat is daarvoor nodig?

Wetenschappers naar Apeldoorn

Stel je eens voor…

Veel wetenschappers zijn naar Apeldoorn gekomen en door de concentratie van zoveel knappe koppen, gecombineerd met de praktische instelling van Apeldoorn, zijn inmiddels innovatieve ontwikkelingen aan het ontstaan. De GNU (Gezamenlijke Nederlandse Universiteiten) heeft zich in Apeldoorn gevestigd.

Vind je hoger onderwijs belangrijk voor de stad? Hoe zou dat eruit moeten zien?

Andere verhalen