header_gezondestad

De gezonde stad

Apeldoorn groeit niet meer, maar is wel heel erg gezond en gelukkig. Wat hebben we daarvoor over?

Klik op de blauwe stippen in de tekening en lees over de mogelijkheden in de toekomst. Stel je eens voor...

Gezond houden

Stel je eens voor…

Toen duidelijk werd dat de bevolking in Apeldoorn niet meer zou groeien, maar zelfs zou krimpen, heeft Apeldoorn sterk ingezet op het gezond houden van haar inwoners. Gezondheid heeft in alle beslissingen een doorslaggevende rol gespeeld.

Vind je dat de gemeente zich bezig moet houden met de gezondheid van haar inwoners?

Sociale gemeenschap

Stel je eens voor…

Apeldoorn wil een sterke sociale gemeenschap zijn, want dat houdt mensen gezond. Omdat bleek dat mensen in de dorpen gelukkiger en gezonder waren, is in het stedelijk gebied gekozen voor een selectieve sloop. Dit zorgde voor kleinere gemeenschappen en meer groen in de stad.

Hoe zou jij het vinden om deel uit te maken van een sterke (woon)gemeenschap?

Groen is Apeldoorn!

Stel je eens voor…

Groen is Apeldoorn! Groen werkt effectief tegen depressies en stimuleert beweging, maar wordt ook gebruikt als ziektepreventie. Verzekeraars hebben fors geïnvesteerd in gezonde leefomgevingen. Met behulp van een persoonlijk DNA-profiel is van elke inwoner in kaart gebracht waar de risico’s zitten en wordt een persoonlijke gezondheidsadvies gegeven.

Vind je een groene omgeving belangrijk? Wie zouden moeten investeren in een gezonde leefomgeving?

Competentieontwikkeling

Stel je eens voor…

De Hogeschool van Apeldoorn zorgt voor voortdurende competentieontwikkeling, door nauw samen te werken met bedrijven. Een van de tools die is ontwikkeld is de competentie-app, waardoor mensen duidelijk kunnen kijken hoe zij matchen met bedrijven en omgekeerd.

Hoe zorg jij dat je je blijft ontwikkelen? Zou jij weer gaan leren als het je daar tijd voor had?

Lokaal voedsel

Stel je eens voor…

Er mag alleen nog lokaal geproduceerd voedsel op de markt gebracht worden. Dit is voedzaam en hoeft bovendien niet ver vervoerd te worden, wat erg scheelt in de CO2-uitstoot. Het buitengebied heeft zich daarbij vooral toegelegd op biologische productiemethoden, terwijl in de steden ruimte is gemaakt voor high tech gecontroleerde voedselproductie.

Hoe zou je het vinden om geen tropische vruchten meer te eten?

Energielandschap

Stel je eens voor…

Grote delen van het buitengebied zijn ingericht als energielandschap, om lokaal voldoende energie te produceren. Omdat zonnepanelen erg goedkoop zijn geworden, is ieder huis voorzien van panelen. Virtual Power Plants (lokale energiecentrales) zijn per buurtschap opgezet om de opgewekte energie op te slaan. Dit werkt ook versterkend voor de gemeenschappen, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor de energieopslag en -verdeling.

Zou jij samen met je buurt eigenaar willen zijn van een energieopwekker (windmolen, zonnepanelen, opslagfaciliteit)? Of moeten bedrijven dat doen?

Elektrische auto's

Stel je eens voor…

Ook elektrische auto’s spelen een rol in de energiehuishouding. Omdat is besloten dat auto’s buiten de stadsgrenzen moesten blijven, werd het gemakkelijk om ze bij elkaar op te bergen. In deze parkeergarages worden overdag de accu’s opgeladen waar auto’s ’s avonds bij kunnen ‘tanken’. Bijkomend voordeel van deze parkeergarages is dat ze dienen als buffer voor tijden dat vraag en aanbod van energie niet met elkaar matchen.

Hoe zou je buurt eruit zien als er geen auto’s meer voor de deur stonden? Zou je gebruik maken van het OV als er geen auto’s meer rijden?

Gezondheidsdossier

Stel je eens voor…

Binnen de stadsgrenzen is goed elektrisch openbaar vervoer aangelegd, maar de meeste mensen fietsen of lopen. Elke vorm van lichaamsbeweging wordt bijgehouden in een persoonlijke gezondheidsdossier, waarbij punten zijn te verdienen als je je houdt aan je persoonlijke gezondheidsplan. Alle gegevens worden bijgehouden op een geïmplanteerde chip.

Hoe belangrijk vind je je gezondheid? Wat zou je daarvoor over hebben?

Lokaal produceren

Stel je eens voor…

Vrachtverkeer is al beperkt doordat er zoveel mogelijk lokaal geproduceerd wordt. De 3d-printingtechnologie kan volwaardige producten afleveren, zelfs kleding. Goederen die van buiten worden aangevoerd, gaan via een logistiek punt via drones en zelfrijdende voertuigen naar de plaats van bestemming. Bovendien zijn er veel lokale productiemogelijkheden bijgekomen.

Zou jij je spullen en kleding lokaal willen laten produceren?

Ouderen

Stel je eens voor….

De hulpbehoevende ouderen worden gekoesterd. Het zorgen voor de medemens heeft positieve effecten te hebben op het welbevinden van de verzorgende, dus het wordt gestimuleerd om voor ouderen te zorgen. Dit wordt door de hele buurtschap opgepakt. Er heerst een sterke gemeenschapszin, waarin iedereen voor elkaar zorgt en naar vermogen en talent bijdraagt aan de samenleving.

Hoe zou jij je willen inzetten voor de samenleving?

Andere verhalen