header_energiehubstad

De stad als energiehub

Apeldoorn is het centrum van duurzame ontwikkeling en technologische vooruitgang. Hoe zorgen we voor menselijk contact?

Klik op de oranje stippen in de tekening en lees over de mogelijkheden in de toekomst. Stel je eens voor...

Energievoorziening

Stel je eens voor…

Haar natuurlijke hoogteligging heeft Apeldoorn onderscheiden binnen Nederland als de veiligste plek om aan alternatieve energiewinning te doen. Aan de ene kant is ingezet op geothermie, waarbij optimaal gebruik kan maken van de stabiele ondergrond. Maar ook is er een nieuwe kernreactor gekomen. Het afval van deze centrale wordt opgeslagen in de diepe kleilagen in de bodem van Midden-Gelderland.

Zou jij een kerncentrale in het Apeldoornse buitengebied willen hebben als daarmee in een klap alle fossiele energie overbodig wordt?

Bossen

Stel je eens voor…

Apeldoorn profiteert optimaal van haar vele bossen. Sinds de CO2-opnamebonus, die de aanleg van bos stimuleert en bestaand bos in stand houdt en beheer bekostigt, heeft Apeldoorn op zijn grondgebied veel bomen aangeplant. Door de sloop van vele verouderde woningen is er ook in de stad veel meer ruimte gemaakt voor bos. Het bos dient voor de opname van CO2 en als bouwmateriaal voor woningen. De natuur is minder divers dan toen er nog open zandverstuivingen waren en heidevelden.

Wat vind je belangrijker, de diversiteit van landschappen of het opslaan van meer CO2 in bossen? Hoe zou je het vinden om meer bomen in je buurt te hebben?

Zelfrijdende auto's

Stel je eens voor…

De zelfrijdende auto’s zijn overal. Er is een individueel openbaar vervoersysteem, dat volledig is aangepast aan je persoonlijke wensen. Via een app reserveer je een voertuig van de grootte die je nodig hebt, op de tijd en plaats waar je hem nodig hebt. Er zijn daarom veel minder auto’s nodig.

Zou jij nog een auto bezitten, als je er eentje kunt gebruiken als je hem nodig hebt?

'Smart city'

Stel je eens voor…

Apeldoorn is een ‘smart city’, waarbij informatietechnologie en het ‘internet of things’ wordt ingezet om de stad optimaal aan te passen aan de wensen van haar inwoners.

Hoe zou jij het vinden als beslissingen over de stad genomen werden op basis van big data? Zou je in een ‘smart city’ willen wonen?

Gestapelde bebouwing

Stel je eens voor…

Er zijn meer mensen in het stedelijk gebied komen wonen. Om efficiënt en energiezuinig te bouwen is meer gestapelde bebouwing gekomen. Deze manier van wonen schept bovendien de ruimte voor de aanplant van vele bomen in stedelijk gebied.

Zou jij in een appartement willen wonen? Zou je het prettig vinden als er meer mensen in de stad zouden wonen?

Zorgrobots

Stel je eens voor…

Dankzij de economische voorspoed zijn er voldoende middelen om ouderen een goede oude dag te geven. Hiervoor zijn kleinschalige leefgemeenschappen opgezet, die voorzien zijn van de beste technologie voor ouderen.

Zou jij op je oude dag verzorgd willen worden door een robot? Hoe zou je willen wonen als je oud bent?

Ontspannen in het centrum

Stel je eens voor…

Er een bloeiende culturele sector ontstaan, dankzij de economische groei. Het centrum van de stad is daarbij een compacte en dichtbevolkte plek geworden, waar mensen elkaar graag ontmoeten en ontspannen. Het winkelen is verdwenen uit het straatbeeld. Juist in de hoogtechnologische samenleving blijkt er een grote behoefte te bestaan aan menselijk samenzijn en contact.

Hoe zie jij de rol van de binnenstad?

Andere verhalen