4 verhalen over de toekomst van Apeldoorn

header 4 verhalen

Stel je eens voor, we zijn in 2050. Wat zien we om ons heen? Hoe leven we samen? Waar halen we onze energie vandaan? Zijn er zelfrijdende auto’s? Hoe zorgen we voor onze ouderen? Gaat Apeldoorn groeien of niet? Hoe staat onze economie ervoor? Wat is de invloed van de biotechnologie op onze levens? Genoeg vragen en er zijn geen zekere antwoorden.

Om het denken over de toekomst te helpen, hebben we vier verhalen gemaakt over mogelijke toekomsten van Apeldoorn. De verhalen proberen niet de toekomst te voorspellen, maar helpen om het gesprek te voeren over de toekomst. De ontwikkelingen in de toekomst zijn extreem voorgesteld, omdat blijkt dat wij mensen ons moeilijk kunnen voorstellen dat er veel verandert. En tegelijkertijd leert de geschiedenis ons dat er méér verandert dan we vooraf dachten. Of de veranderingen gewenst zijn of juist niet, daar moet het gesprek over gaan. Stel jezelf dus niet de vraag of de verhalen waarheid zouden kunnen worden, maar vraag jezelf af: wat zou ik ervan vinden als het zo zou gebeuren? Wat zijn de opgaven waar we voor staan? Wat zouden we moeten behouden en beschermen?

De vier verhalen zijn:

De vier verhalen en hun variabelen

De verhalen verschillen van elkaar op een paar punten. Ten eerste de bevolkingsgroei. In twee verhalen wordt uitgegaan van een groei van de bevolking van Apeldoorn. In de twee andere verhalen wordt uitgegaan van het stabiel blijven of zelfs het krimpen van de bevolking. Daarnaast kan de economische groei verschillend verlopen. In één verhaal is sprake van forse groei, het andere verhaal kent een geringe groei, het derde verhaal heeft een stabiele economie en het vierde verhaal heeft te maken met economische krimp.

Lees hier verder